Komisja Wychowania Katolickiego KEP ws. planowanych przez MEN zmian w organizacji lekcji religii w szkołach

Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wobec zapowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej o planowanych zmianach w organizacji lekcji religii w szkołach Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski podczas swojego posiedzenia w dniu 13 lutego 2024 roku wyraziła głębokie zaniepokojenie i sprzeciw wobec informacji płynących ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiadających Dowiedz się więcej…

Petycja w obronie szkolnej lekcji religii

Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce i naszej diecezji. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają Dowiedz się więcej…

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W KWESTII ABORCJI

W związku z coraz częściej obecnymi w przestrzeni publicznej opiniami o rzekomej konieczności rozszerzenia dostępu do aborcji, chciałem przypomnieć stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii prawa do życia. Jest to nauczanie, które odwołuje się do prawa naturalnego, a więc obowiązującego w sumieniu każdego człowieka. Dowodem jest choćby tekst przysięgi Hipokratesa, gdzie Dowiedz się więcej…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela – Święto Świętej Rodziny – 31.12.2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Niedziela – Święto Świętej Rodziny 31.12.2023  1. Niedziela – święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa; dzień jubileuszy małżeńskich; zakończenie Starego Roku; Msze św.: w kościele parafialnym o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00. W kaplicach: w Starym Rybiu o godz. 10.00, w Rupniowie o godz. 9.00 i Dowiedz się więcej…