Historia

 

Szkoły Podstawowe na terenie Parafii Nowe Rybie:

 • Nowe Rybie, im. Marii Dąbrowskiej,
 • Stare Rybie, im. Jana Kantego,
 • Rupniów, im. Stanisława Wyspiańskiego – Zespół Szkół: Gimnazjum i Szkoła Podstawowa.

Stara Szkoła z Nowego Rybia znajduje się w Muzeum Skansenowskim – Nowy Sącz – Falkowa. Zachęcamy do zwiedzenia – warto !!!


Według wzmianek zamieszczonych w Schematyźmie Diecezji Tarnowskiej z roku 1885, parafia Nowe Rybie została założona w początkach XIV wieku. Probostwo uposażył gruntami Jordan Spytek właściciel Nowego Rybia w 1365 r. Nie wiadomo kiedy stanął murowany kościół. Około roku 1795 kościół uległ pożarowi, po którym został odbudowany przez Gabryela Grzembskiego, ówczesnego właściciela Nowego Rybia. W roku 1867 kościół został konsekrowany przez Ks. Biskupa Tarnowskiego Alojzego Pukalskiego.

Mimo wczesnego pochodzenia parafii Spis proboszczów podaje ich nazwiska od połowy XV wieku, z przerwami, a bez przerw z przytoczeniem dat instalacji i śmierci od 2 stycznia 1786 r., w którym to roku proboszczem w Nowym Rybiu został Ks. Franciszek Romuald Podlewski z klasztoru OO. Cystersów szczyrzyckich.

Od roku 1864 do 1894 kierował parafią Ks. Mikołaj Zagórski, uczestnik Powstania Styczniowego, ranny w nogę. Za Jego duszpasterzowania miała miejsce konsekracja kościoła, wspomniana powyżej, oraz została wybudowana plebania murowana w miejsce starej, drewnianej, pokrytej gontem. Stara plebania stała poniżej. Ks. Proboszcz Zagórski postawił murowaną Organistówkę, w której była izba przeznaczona na naukę dzieci w okresie zimowym. Później postawiono Szkołę osobno koło Organistówki. Były one położone przy kościele, koło stawu. Za Ks. Zagórskiego wikariuszem parafii był ks. Władysław Dobrowolski, późniejszy proboszcz w Nowym Rybiu. Przy końcu życia ks. Zagórski postawił na Cmentarzu murowaną Kaplicę, pod którą spoczywa On i Jego rodzina. Ks. Dobrowolski, podobnie jak Jego Poprzednik duszpasterzował w parafii blisko 30 lat. Jego zasługą było pokrycie całego dachu kościoła blachą w roku 1903. Za Jego staraniem ogrodzono kościół kamiennym murem, oraz postawiono cztery Kapliczki – do użytku w czasie procesji. Ks. Dobrowolski rozwinął także bardzo i ożywił duszpasterstwo w parafii.

Następcą ks. Dobrowolskiego zostaje w roku 1925 Ksiądz Alojzy Całka, pracuje w parafii przez 21 lat, umiera w roku 1944 w czasie II Wojny Światowej. Spoczywa na miejscowym Cmentarzu Parafialnym.

Kolejnymi Proboszczami w Nowym Rybiu byli:

 • Ks. Mieczyslaw Pękala, administrator od 1944 do 1947 i proboszcz do roku 1963;
 • Ks. Józef Wideł, 1963 – 1993;
 • Ks. Kazimierz Basista, 1993 – 2017
 • Ks. Jerzy Kulpa, 2017 –

Wikariuszami w ostatnich latach byli:

 • Ks. Eugeniusz Reguła,
 • Ks. Stanisław Baniak,
 • Ks. Władysław Raczek,
 • Ks. Henryk Zachara,
 • Ks. Kazimierz Talaga,
 • Ks. Piotr Karwat,
 • Ks. Józef Kołek,
 • Ks. Marian Kujda,
 • Ks. Kazimierz Basista,
 • Ks. Zbigniew Stachura,
 • Ks. Grzegorz Łukasik, 
 • Ks. Józef Zaręba,
 • Ks. Mariusz Kmieć,
 • Ks. Grzegorz Lubecki,
 • Ks. Andrzej Koroński, 
 • Ks. Janusz Wszołek,
 • Ks. Janusz Batko,
 • Ks. Kazimierz Śliz,
 • Ks. Janusz Liszka,
 • Ks. Dariusz Bugajski,
 • Ks. Józef Uryga,
 • Ks. Łukasz Kicka,
 • Ks. Maciej Skoczeń,
 • Ks. Dariusz Mytych,
 • Ks. Paweł Łebski,
 • Ks. Sebastian Piech,
 • Ks. Krzysztof Kutek

 

 

WordPress PopUp Plugin