Parafialny Oddział Caritas

Zarząd Parafialnego Oddziału Caritas:

Przewodniczący – Ksiądz Proboszcz

Zastępca Przewodniczącego – Sajak Helena

Sekretarz – Stanisławczyk Bogusława

Skarbnik – Tabak Barbara


Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał.” Ps 37
Realizacja misji miłosierdzia kształtuje się i pogłębia nie tylko poprzez modlitwę, czy udział w nabożeństwach parafialnych, ale także poprzez spotkanie z potrzebującym człowiekiem. Realizując tę misję członkowie Parafialnego Oddziału Caritas w Nowym Rybiu odwiedzili w miesiącu maju 2018 r. trzynaście osób z terenu naszej parafii – głównie osoby w podeszłym wieku, samotne i chore. Podczas tych wizyt zostały wręczone chorym różańce, poświęcone przez księdza Proboszcza – Jerzego Kulpę. Członkowie Caritas spotkali się z bardzo miłym przyjęciem ze strony osób chorych. Ich radość, zapewnienie o modlitwie, a czasem łzy wdzięczności uskrzydlają do dalszego świadczenia miłosierdzia potrzebującym, których zawsze mamy wokół siebie. Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy angażują się w działania przeprowadzane przez nasz Oddział Caritas.
Na początku maja 2018 r. powzięliśmy informację, że Caritas Diecezji Tarnowskiej rozpatrzyła pozytywnie następny wniosek złożony przez Parafialny Oddział Caritas w Nowym Rybiu w kwietniu bieżącego roku i przyznała wsparcie finansowe dla kolejnej rodziny z terenu naszej parafii. Rodziny przeznaczają otrzymaną pomoc na wskazane we wniosku cele. Przyznane kwoty są przelewane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej bezpośrednio  na rachunki bankowe dostawców materiałów i usług, po dotarciu oryginałów faktur do biura Caritas Diecezji Tarnowskiej.
Informujemy, że Caritas Diecezji Tarnowskiej w kwietniu 2018 r. rozpatrzyła pozytywnie wnioski złożone przez rodziny wielodzietne, które za pośrednictwem Parafialnego Oddziału Caritas w Nowym Rybiu ubiegały się o środki finansowe z Programu „Gniazdo”. Przyznane środki będą przeznaczone na dofinansowanie koniecznych remontów budynków mieszkalnych.
Tydzień Miłosierdzia stanowi okazję do rozważań, jak dzisiaj czynić miłosierdzie. W tym roku Tydzień ten przebiega pod hasłem: „Mocni w Duchu Świętym”, temat rozważań – Na obrzeżach społeczeństw. Jest to zaproszenie, aby mocą Ducha Św. każdy sam doświadczał Bożego miłosierdzia i okazywał miłosierdzie potrzebującym. W ten sposób wszyscy dadzą świadectwo własnemu zaangażowaniu w miłość, która jest żywa uczynkami. Ojciec Święty Franciszek, zachęcając do miłosierdzia, apeluje o żywe osobiste zaangażowanie, aby prawdziwie dzielić się, współczuć i podejmować ryzyko. Niech te uczynki nie będą sposobem na poprawę samopoczucia, ale udziałem w cierpieniu innych, nawet za cenę narażenia się, wyśmiania i niewygody. Wypełnianie uczynków miłosierdzia to zarówno dzielenie się tym, co posiadamy, jak i okazywanie współczucia. To nie zrobienie czegoś by uspokoić sumienie, to współodczuwanie bólu drugiego. Robienie uczynków miłosierdzia jest niewygodne, bo czasem nie mamy ochoty, chcemy odpocząć, a tu trzeba zawsze pocierpieć. Poprzez uczynki miłosierdzia wychodzimy z egoizmu i stajemy się bardziej podobni do Jezusa. W związku z powyższym, członkowie Parafialnego Oddziału Caritas przy udziale członków Szkolnych Kół Caritas podjęli jednomyślnie decyzję o odwiedzaniu chorych, do których kapłani naszej Parafii udają się w pierwsze piątki. Mamy nadzieję, że nasza obecność sprawi chociaż krótkotrwałą radość naszym chorym, którzy są skarbem Kościoła.
W dniach 26 i 27 marca 2018 r. członkowie Parafialnego Oddziału Caritas: Pani Ewa Bulanda, Pan Wiesław Piątek i Pani Helena Sajak dokonali zakupu i rozwiezienia paczek wielkanocnych dla osób/rodzin w podeszłym wieku, chorych i ubogich z terenu naszej Parafii. Podczas odwiedzin członkowie POC złożyli odwiedzanym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych oraz przekazali kartki świąteczne z życzeniami od ks. Proboszcza – Jerzego Kulpy. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i uśmiech z powodu naszych odwiedzin.
Parafialny Oddział Caritas pomógł skompletować 4 wnioski mieszkańcom naszej Parafii, dotyczące ubiegania się o środki finansowe z Programu „Gniazdo”, realizowanego przez Caritas Diecezji Tarnowskiej w celu zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych ubogim rodzinom wielodzietnym. Wnioski te po pozytywnym zaopiniowaniu przez ks. Proboszcza – Jerzego Kulpę zostały przekazane osobiście przez ks. Proboszcza do biura Caritas w Tarnowie. Czekamy na decyzje.
W dniach od 12 do 14 stycznia 2018 r. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu odbyły się rekolekcje dla parafialnych oddziałów Caritas Diecezji Tarnowskiej. Rekolekcje prowadził ks. mgr Krzysztof Majerczak – zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Tarnowskiej. Z ramienia naszej Parafii po raz pierwszy udział w rekolekcjach wzięły następujące osoby: Pani Ewa Bulanda – Prezes Parafialnego Oddziału Caritas, Pani Ilona Furtak – Sekretarz oraz Pani Helena Sajak – członek. Tematem przewodnim rekolekcji było skupienie się nad tym, jakim człowiekiem winien być człowiek Caritas i temu poświęcone były kolejne bloki konferencyjne. Poza tym uczestnicy rekolekcji skupiali się na modlitwie.
W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, Pani Prezes i pozostali członkowie Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii w Nowym Rybiu odwiedzili ze świątecznymi paczkami rodziny oraz osoby samotne, chore i w podeszłym wieku z terenu naszej parafii. Podczas odwiedzin członkowie POC złożyli gospodarzom najszczersze życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Nowego Roku, a także przekazali kartki świąteczne z życzeniami od ks. Proboszcza – Jerzego Kulpy. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i uśmiech, a nierzadko i łzy z racji naszej obecności. Przy tej okazji jeszcze raz dziękujemy właścicielowi sklepu Delikatesy „CENTRUM” w Rupniowie za umożliwienie przeprowadzenia przez nasz Oddział świątecznej zbiórki żywności, z której produkty posłużyły do skompletowania paczek świątecznych dla 26 osób i rodzin. Dziękujemy również mieszkańcom naszej parafii za tak duży odzew na tę zbiórkę i za każdy, nawet najmniejszy produkt wrzucony do kosza. Informujemy ponadto, że członkowie Parafialnego Oddziału Caritas w Nowym Rybiu nadal odwiedzają – zwykle raz w miesiącu – mieszkańców naszej parafii: osoby chore, starsze i samotne. Dziękujemy naszym podopiecznym za bardzo miłe przyjęcie oraz za każdą „Zdrowaśkę”, ofiarowaną w naszej intencji. Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom, którzy angażują się w działania przeprowadzane przez nasz Oddział Caritas. Pamiętamy o tym, że „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”.  Bóg zapłać.
Tegoroczne Święto Caritas odbyło się wyjątkowo na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, czyli  w sobotę 4 maja 2019 r. w kościele parafialnym w Ciężkowicach. Wśród obecnych na mszy św. pracowników i wolontariuszy Caritas z całej Diecezji Tarnowskiej nie zabrakło również wolontariuszy z POC w Nowym Rybiu w osobach opiekuna – ks. Łukasza Kicki, Pani prezes Ewy Bulandy i pani Heleny Sajak.  W dniu 28 kwietnia 2019 r., tj. w Niedzielę Miłosierdzia, Parafialny Oddział Caritas w Nowym Rybiu zorganizował w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu I Spotkanie Podopiecznych Caritas, poprzedzone mszą świętą w kościele parafialnym o godz. 11. Dziękujemy serdecznie za przybycie na to spotkanie naszych podopiecznych – osób chorych, starszych i samotnych, a także innych zaproszonych gości. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze wspólnego świętowania i rozmów, przy poczęstunku, wykładzie, muzyce i modlitwie. Pragniemy serdecznie podziękować naszym seniorom za udział w spotkaniu, Pani Prezes i pozostałym członkom Caritas za organizację tego spotkania oraz każdej osobie, która je uświetniła swoją obecnością. Dziękujemy księdzu dr hab. Józefowi Młyńskiemu za wygłoszenie interesującego wykładu, dotyczącego życia i roli seniorów, a także panu Ryszardowi Wróblowi za umilanie spotkania śpiewem i grą na harmonii. Dziękujemy panu Stanisławowi Młyńskiemu i Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Rybiu za użyczenie remizy, dzięki czemu mogło się odbyć to spotkanie, a także właścicielom sklepu Delikatesy „CENTRUM” w Rupniowie za podarowane produkty na stół. Bóg zapłać. W pierwszej dekadzie kwietnia 2019 r. Parafialny Oddział Caritas przeprowadził wielkanocną zbiórkę żywności i środków czystości w sklepie Delikatesy w Rupniowie. Otrzymane dary wraz z kartkami z życzeniami świątecznymi od Caritas zostały rozwiezione przez naszych członków do podopiecznych w Rupniowie, Nowym Rybiu i Starym Rybiu – osób/rodzin w podeszłym wieku, samotnych, chorych i ubogich. Dziękujemy właścicielom sklepu Delikatesy „CENTRUM” w Rupniowie za umożliwienie przeprowadzenia przez nasz Oddział w/w zbiórki, z której produkty posłużyły do skompletowania paczek świątecznych dla 30 osób. Dziękujemy serdecznie  mieszkańcom naszej parafii za okazane serce i każdy podarowany produkt. Informujemy ponadto, że członkowie Parafialnego Oddziału Caritas w Nowym Rybiu nadal odwiedzają – zwykle raz w miesiącu – mieszkańców naszej parafii: osoby chore, starsze i samotne. Dziękujemy naszym podopiecznym za bardzo miłe przyjęcie oraz za każdą „Zdrowaśkę”, ofiarowaną w naszej intencji. Dziękujemy serdecznie wszystkim parafianom, którzy angażują się w działania przeprowadzane przez nasz Oddział Caritas. Pamiętamy o tym, że „Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli”. W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia 2018, członkowie Parafialnego Oddziału Caritas przy Parafii w Nowym Rybiu odwiedzili ze świątecznymi paczkami rodziny oraz osoby samotne, chore i w podeszłym wieku z terenu naszej parafii. Podczas odwiedzin członkowie POC złożyli gospodarzom najszczersze życzenia z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Nowego Roku, a także przekazali kartki świąteczne z życzeniami od ks. Proboszcza – Jerzego Kulpy. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie i uśmiech, a nierzadko i łzy z racji naszej obecności. Przy tej okazji jeszcze raz dziękujemy właścicielowi sklepu Delikatesy „CENTRUM” w Rupniowie za umożliwienie przeprowadzenia przez nasz Oddział świątecznej zbiórki żywności, z której produkty posłużyły do skompletowania paczek świątecznych dla 26 osób i rodzin. Dziękujemy również mieszkańcom naszej parafii za tak duży odzew na tę zbiórkę i za każdy, nawet najmniejszy produkt wrzucony do kosza.

WordPress PopUp Plugin