Duszpasterze

Proboszcz: Ks. mgr Jerzy Kulpa, KHKM

 

Wikariusze: Ks. mgr Sebastian Piech 

                          Ks. mgr Krzysztof Kutek (+48 695022601)

 

Rezydent: Ks. Kazimierz Basista, RM

******

Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej:

  1. Andrzej Pałka
  2. Władysław Kulig
  3. Szczepan Kądziołka