Chrzest

Potrzebne dokumenty:
– akt urodzenia dziecka wydany przez Urząd Stanu Cywilnego
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka, jeśli ślub był udzielany w innej parafii
– zaświadczenie od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi i mogą pełnić godność ojca i matki chrzestnej

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
– ukończyły 16. rok życia
– przyjęły Sakrament Bierzmowania
– są wierzące i praktykujące
– są w stanie wolnym (nieżyjący w tzw. wolnym związku małżeńskim – na próbę), bądź żyją w związku sakramentalnym (po ślubie kościelnym)
– nie dokonały publicznej apostazji

Rodzice dziecka, rodzice chrzestni, a także najbliższa rodzina powinni przystąpić do Spowiedzi Świętej i przyjąć Komunię Świętą.

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w naszej parafii w sobotę podczas Mszy Świętej o 17.00 oraz w niedzielę na każdej Mszy.