Zbiórka publiczna na prace remontowo-budowlane na cmentarzu parafialnym w Nowym Rybiu

Wspólnota naszej parafii staje przed nie lada wyzwaniem. Jak już wiele razy Was informowaliśmy przystępujemy do planowanych prac przebudowy i rewitalizacji naszego cmentarza. To piękne dzieło miłosierdzia wymaga od nas wszystkich /mieszkańców Nowego i Starego Rybia, i Rupniowa/ solidarności, życzliwości, ofiarności, trudu i wzajemnej służby. Tylko w takiej atmosferze i z Bożą łaską możliwe jest podjęcie i wykonanie tej pracy.

Przypominamy co ma być wykonane:

  • budowa brukowych alejek,
  • schodów z poręczami,
  • kolumbarium,
  • domu gospodarczego /chłodnia na zwłoki zmarłych i WC/
  • wreszcie ogrodzenia cmentarza.

Kosztorys wg zatwierdzonych planów to na obecny czas 1 mln 100 tys. zł. Jak to było już ogłaszane po spotkaniach Rady Parafialnej Ekonomicznej i Duszpasterskiej środki takie można pozyskać w możliwie krótkim czasie /do trzech i pół roku/ tylko poprzez tzw. zbiórkę publiczną.

Zbiórka odbywać się będzie co kwartał w ustaloną i zapowiedzianą niedzielę. Wolontariusze, którzy nas będą odwiedzać mają przy sobie widoczne identyfikatory z nadanym dla naszej parafii numerem zbiórki 2023/2729/KS, pieczęcią i nazwiskiem, następnie skarbony oraz zeszyty do zapisów składanych ofiar, także w celu ścisłego rozliczenia zebranych kwot z Radą Ekonomiczną.

Proponowana wysokość zbieranej ofiary to 200 zł od domu. Jeśli ktoś nie będzie mógł być obecny w danym dniu, może swą ofiarę przekazać w późniejszym terminie lub do członków Rady Ekonomicznej, ostatecznie w kancelarii parafialnej. Może się także zdarzyć, że wolontariusze z powodu zbyt wielu domów na rejonie nie zdążą go obejść w jednym dniu, stąd sami już zadecydują o czasie dokończenia dokonywanej zbiórki.

Gdy tylko zebrane kwoty wpłyną do Rady Ekonomicznej, zostaną podliczone, sumę ogłosimy w najbliższą możliwą niedzielę i środki będą jak najrychlej zagospodarowywane poprzez zakup materiałów i rozpoczęcie prac przez wybraną firmę , pod kierunkiem kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego wraz z p. projektantem.

Parafialna zbiórka publiczna została prawnie zatwierdzona przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Na stronie ministerstwa pod hasłem Rewitalizacja Cmentarza, można znaleźć wszystkie jej szczegóły.

Zbiórka publiczna na stronie ministerstwa: 2023/2729/KS 

Państwu Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za podjęty trud, a Wszystkich Parafian prosimy o życzliwość i ofiarność dla wspólnej sprawy naszego parafialnego cmentarza.