Odpusty

ODPUST PARAFIALNY niedziela po 14 września


Stare Rybie pw. MB Ostrobramskiej, wspomnienie tytuły kaplicy niedziela po 16 listopada


Rupniów pw. MB Częstochowskiej, wspomnienie tytuły kaplicy niedziela przed 26 sierpnia