Małżeństwo

Przed zawarciem Sakramentu Małżeństwa narzeczeni muszą odbyć dwa spotkania.

Na pierwszym spotkaniu następuje spisanie protokołu małżeńskiego. Odbywa się ono 3 miesiące przed ślubem po wcześniejszym umówieniu.

Wymagane jest zgłoszenie się narzeczonych osobiście na spotkanie do kancelarii parafialnej.

Potrzebne dokumenty na pierwsze spotkanie:

  • dowody osobiste osób mających zawrzeć związek małżeński
  • aktualne metryki Chrztu Świętego z aktualną datą wystawienia (wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się „na zapowiedzi”, jeżeli narzeczeni byli chrzczeni w innej parafii niż ta, w której biorą ślub)
  • adnotacja na metryce Chrztu o Bierzmowaniu
  • zaświadczenie o uczestnictwie w Katechezie Przedmałżeńskiej
  • wdowcy winni dostarczyć akt zgonu współmałżonka

Drugie spotkanie to omówienie liturgii Sakramentu Małżeństwa. Na nim kompletuje się także pozostałe dokumenty.

Potrzebne dokumenty na drugie spotkanie:

  • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (zaświadczenie w 3 egzemplarzach) lub akt zawarcia związku cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego
  • zapowiedzi – jeżeli zostały wydane do innej parafii
  • potwierdzone uczestnictwo w spotkaniach Poradni Rodzinnej i Dniu Skupienia dla narzeczonych
WordPress PopUp Plugin