Siostry zakonne

Siostry zakonne pochodzące z Parafii

  1. Filomena Halota, siostra Prezentka
  2. Wiktoria Stolarz,CSFN – siostra Nazaretanka
  3. Józefa Kulig, siostra Prezentka
  4. M. Alberta Kulig,siostra Prezentka
  5. Franciszka Giza, siostra Prezentka
  6. Agnieszka Piechnik, siostra Matki Bożej Miłosierdzia
  7. Samuela Piechnik, siostra Matki Bożej Miłosierdzia
  8. Cypriana Smoter, OSU – siostra Urszulanka
  9. Maria Klara od Eucharystii (Izabela Widomska) – siostra Klaryska – Kapucynka