OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 30.07.2023

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

1. XVII Niedziela ZwykłaMsze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Składka w kaplicy w Starym Rybiu przeznaczona na utrzymanie kaplicy.

2. W liturgii tygodnia:
Rozpoczynamy miesiąc sierpień, który tradycyjnie obchodzimy w naszej Ojczyźnie jako miesiąc dobrowolnej abstynencji.

poniedziałek – wspom. św. Ignacego z Loyoli, prezb.;
wtorek – wspom. św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dok. Kośc.; od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia można zyskać tzw. odpust Porcjunkuli. Jest to odpust zupełny udzielony za pobożne nawiedzenie jakiegokolwiek kościoła i odmówienie w tym czasie: Ojcze nasz i Wierzę. Należy dołączyć wykluczenie przywiązania do grzechu nawet powszedniego, stan łaski uśw. /ewentualna spowiedź św./, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca św. Odpust można ofiarować za siebie, albo za zmarłych;
środa – nowenny do MBNP i Msze św.: w kaplicy w Rupniowie o godz. 17.00, w kościele o godz. 18.30; w kaplicy w Rupniowie spowiedź św. przed I Piątkiem miesiąca od godz. 16.15 do 17.00;
czwartek – pierwszy czwartek miesiąca; modlimy się w intencji kapłanów i nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Kościele. W kaplicy w Starym Rybiu spowiedź św. przed I Piątkiem miesiąca od godz. 16.15 do 17.00, następnie nowenna do MBNP i Msza św.; w kościele możliwość skorzystania z sakramentu pokuty od godz. 18.00 do 18.30 i Msza św.;
piątek – wspom. św. Jana Marii Vianneya, prezb.; pierwszy piątek miesiąca; w kościele spowiedź św. – rano pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00 i po południu od godz. 17.45 do 18.30 i Msza św. W obu kaplicach Msza św. o godz.16.30. W godzinach dopołudniowych kapłani odwiedzą chorych z sakramentami św.; zbiórka na tacę przeznaczona jest w tym dniu na misje;
sobotapierwsza sobota miesiąca; rano w kościele i obu kaplicach o godz. 7.00 Msze św. o Niepokalanym, Sercu Maryi, a następnie Różaniec św. wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP /w trakcie nabożeństw zbierana jest taca przeznaczona na wykonanie konfesjonałów stacjonarnych do kościoła parafialnego/; o godz. 17.00 Msza św. w porządku niedzielnym;
Niedziela – święto Przemienienia Pańskiego; pierwsza niedziela miesiąca; Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Taca przeznaczona jest na cele diecezjalne; w kaplicy w Rupniowie na prowadzone tam prace.

 3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu Państwu z Nowego Rybia, rejon: od Jarosława Kolarza do Wacława Wilczka, Marcina Niedbacha. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy serdecznie Państwa z Nowego Rybia, rejon: od Mieczysława Twaroga do Ziębów, Bałdów, Opachów oraz od Józefa Wojcieszaka do Mariana Juszczaka.
Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z rejonu Rupniów Centrum od góry: Bubula nr 130 i z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. I: Moskal, Chlipała nr 316; Moskal nr 106; Wąsowicz nr 182. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. I: Kita nr 173; Moskal nr 460; Moskal nr 307; Guzik nr 282.

4. Inne informacje:  
Zapowiedzi przedmałżeńskie: zap.II: państwo: Norbert Grzegorz Drożdż, parafia Nowe Rybie i Monika Samanta Gacal, parafia Łapanów. Narzeczonych polecamy Panu Bogu w naszej modlitwie;

– w niedzielę, 30 lipca, jak już wcześniej było zapowiadane, Państwo Wolontariusze naszej parafii udadzą się w godzinach popołudniowych na poszczególne rejony do naszych domów w celu dokonania pierwszej, tzw. zbiórki publicznej /prawnie zatwierdzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ przeznaczonej na przebudowę i rewitalizację naszego cmentarza (w tym jest: budowa brukowych alejek, schodów z poręczami, kolumbarium, domu gospodarczego z chłodnią na zwłoki, WC i kompleksowego ogrodzenia – koszt całości to 1mln100 tys. zł). Zbiórka odbywać się będzie co kwartał w ustaloną i zapowiedzianą niedzielę. Wolontariusze, którzy nas będą odwiedzać mają przy sobie widoczne identyfikatory z nadanym dla naszej parafii numerem zbiórki 2023/2729/KS, pieczęcią i nazwiskiem, następnie skarbony oraz zeszyty do zapisów składanych ofiar, także w celu ścisłego rozliczenia zebranych kwot z Radą Ekonomiczną. Proponowana wysokość zbieranej ofiary to 200 zł od domu. Jeśli ktoś nie będzie mógł być obecny w danym dniu, może swą ofiarę przekazać w późniejszym terminie lub do członków Rady Ekonomicznej, ostatecznie w kancelarii parafialnej. Może się także zdarzyć, że wolontariusze z powodu zbyt wielu domów na rejonie nie zdążą go obejść w jednym dniu, stąd sami już zadecydują o czasie dokończenia dokonywanej zbiórki. Gdy tylko zebrane kwoty wpłyną do Rady Ekonomicznej, zostaną podliczone, sumę ogłosimy w najbliższą możliwą niedzielę i środki będą jak najrychlej zagospodarowywane poprzez zakup materiałów i rozpoczęcie prac przez wybraną firmę , pod kierunkiem kierownika robót i inspektora nadzoru budowlanego wraz z p. projektantem. Potrzebne informacje będą się sukcesywnie pojawiać na stronie internetowej naszej parafii www.parafianowerybie.pl w zakładce zbiórka publiczna. W trakcie trwającej wg założeń trzy i pół roku zbiórki publicznej, na koniec każdego półrocza składane będzie sprawozdanie ze zbieranych i wydatkowanych kwot na prowadzone prace i wg regulaminu zbiórki zamieszczane także na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji /www.zbiorki.gov.pl/. Państwu Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za podjęty trud, a Wszystkich Parafian prosimy o życzliwość i ofiarność dla wspólnej sprawy naszego parafialnego cmentarza;

z racji miesiąca trzeźwości na ołtarzu bocznym Najśw. Serca Pana Jezusa w naszym kościele wyłożona będzie Księga Trzeźwości. Każdy z nas może dokonać w niej wpisu podjęcia swojej dobrowolnej abstynencji od alkoholu jako osobistej ofiary w intencji nawrócenia osób uzależnionych, zwłaszcza w naszej parafii;

– „Wierzę w Kościół Chrystusowy” to hasło 41. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę, która rozpocznie się 17 sierpnia 2023 r. Eucharystią o godz. 6.30 sprawowaną na placu katedralnym w Tarnowie. Radio RDN będzie transmitowało Msze św. z Tarnowa oraz w dniu wejścia z Częstochowy o godz. 17.00, a także przekazywało relacje z pielgrzymki. Zapisy na Pielgrzymkę będą prowadzone tak jak w latach ubiegłych, w naszej parafii przez czerwiec i lipiec, a w sierpniu w miejscach organizacji grupy. Koszt uczestnictwa w PPT wynosi 200,00 zł od osoby. Jeśli z domu idzie więcej osób, następna płaci 150,00 zł, a trzecia osoba z domu płaci 100,00 zł. Każde dziecko z rodziny w wieku szkoły podstawowej płaci tylko 75,00 zł resztę dopłaca Caritas. Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach internetowych Pielgrzymki www. http://pielgrzymkatarnowska.pl