OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 23.07.2023

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

1. XVI Niedziela Zwykła Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 z udzieleniem sakramentu chrztu św. dzieciom i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00.
Składka na tacę przeznaczona jest na cele gospodarcze w parafii. Prosimy o zwiększone ofiary, tym bardziej, że w najbliższych tygodniach czekać nas będą, min. płatności za kolejne projekty budowlano konserwatorskie związane z remontem i konserwacją odcinka muru wokół kościoła.
Rozpoczyna się dziś XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem: „Z Kościołem na misyjnych drogach.” Po Mszach św. w kościele i w obu kaplicach, błogosławimy kierowców i poświęcamy pojazdy mechaniczne. Przy tej okazji prowadzona jest misyjna akcja: „ Św. Krzysztof – 1 gr za 1 km” i zbierana puszka na rzecz organizacji Miva Polska, która wyposaża misjonarzy polskich we wszelkiego rodzaju pojazdy pomocne w pracy misyjnej na wszystkich kontynentach świata.

2. W liturgii tygodnia: 
poniedziałek – wspom. św. Kingi, dziew., patronki diecezji;
wtorek – święto św. Jakuba, apostoła;
środa – wspom. św. Joachima i Anny, rodziców NMP; nowenny do MBNP i Msze św.: w kaplicy w Rupniowie o godz. 17.00, w kościele o godz. 18.30;
czwartek – w kaplicy w Starym Rybiu o godz. 17.00 nowenna do MBNP i Msza św.;
piątek – o godz. 18.30 w kościele modlitwy do Miłosierdzia Bożego przed Najśw. Sakramentem i Msza św.;
sobota – wspom. św. Marty, Marii i Łazarza. Na godz. 16.00 zapraszamy na parafialny cmentarz, gdzie modlić się będziemy Różańcem św. w intencji wiernych zmarłych, po czym sprawowana będzie Msza św. koncelebrowana, w porządku niedzielnym w intencji wszystkich wiernych zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu;
– Niedziela Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Składka w kaplicy w Starym Rybiu przeznaczona na utrzymanie kaplicy.

3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu Państwu z Nowego Rybia, rejon: od Władysława Pietronia, Skibów, Heleny Kita do Pawła Kaczmarczyka. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy serdecznie Państwa z Nowego Rybia, rejon: od Jarosława Kolarza do Wacława Wilczka, Marcina Niedbacha.
Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z rejonu Rupniów Centrum od góry: Lizak nr 323; Świątko nr 122; Zaręba nr 245; Marek nr 284. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Rupniów Centrum od góry: Bubula nr 130 i z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. I: Moskal, Chlipała nr 316; Moskal nr 106; Wąsowicz nr 182.

4. Inne informacje:  
Zapowiedzi przedmałżeńskie: zap.I: państwo: Norbert Grzegorz Drożdż, parafia Nowe Rybie i Monika Samanta Gacal, parafia Łapanów. Narzeczonych polecamy Panu Bogu w naszej modlitwie;
– w przyszłą niedzielę, 30 lipca, zgodnie z kazaniem i ogłoszeniami czytanymi po ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej, Państwo Wolontariusze naszej parafii udadzą się w godzinach popołudniowych na poszczególne rejony do naszych domów w celu dokonania pierwszej, tzw. zbiórki publicznej /prawnie zatwierdzonej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji/ przeznaczonej na przebudowę i rewitalizację naszego cmentarza /budowa brukowych alejek, schodów z poręczami, kolumbarium, domu gospodarczego z chłodnią na zwłoki, WC i całościowego ogrodzenia/; szczegóły przypomnimy w słowie głoszonym w sobotę podczas modlitwy na cmentarzu, a także w niedzielnych ogłoszeniach. Potrzebne informacje można będzie znaleźć także, od przyszłej niedzieli, na stronie internetowej naszej parafii www.parafianowerybie.pl ;
– w minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Józef Wilkoszewski, z Nowego Rybia i + Anna Woźniak, z Rupniowa. W ich intencji módlmy się wołając: „Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.