Nowi Lektorzy

13 maja 2023 roku w kościele parafialnym w Tymbarku przez posługę Księdza Dziekana dr Jana Banacha 6 naszych ministrantów zostało pobłogosławionych do pełnienia funkcji lektora.
Czytanie Słowa Bożego podczas liturgii to bardzo odpowiedzialne zadanie, dlatego kandydaci na lektorów przygotowywali się do tej funkcji podczas specjalnego kursu, kiedy to poznawali zagadnienia z Biblii, teologii, liturgii oraz skorzystali z pomocy logopedy.
Ufamy, że nasi nowi lektorzy będą gorliwie służyć i czytać Słowo Boże w jak najlepszy sposób, aby każdy mógł usłyszeć co mówi do niego Bóg.
Nowym Lektorom z naszej parafii gratulujemy i życzymy nieustannego zapału w przybliżaniu się do Pana Boga i częstym służeniu przy ołtarzu.

 

Kim jest Lektor?

Lektor – posługa w Kościele Katolickim wiążąca się z odczytywaniem podczas Mszy św. i nabożeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek). Ponadto lektor może odczytywać modlitwę powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (może odśpiewać) psalm responsoryjny. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii – Ewangeliarz.

Pięć przykazań lektora:

  • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

  • wierna służba Słowu Bożemu;
  • angażowanie się w sprawy Kościoła;
  • współpraca w dziele apostolstwa;
  • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
  • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

WordPress PopUp Plugin