I Komunia Święta 2023

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

Już gościsz Jezu w sercu mym   
Dzień ten jest szczęścia mego dniem
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój
Bądźże uwielbion Boże mój

   Cóż ja dam Tobie Jezu mój
   Chcę ofiarować zapał swój
   By zawsze pełnić wolę Twą
   Zachować czystą duszę mą

Jezu pozostań w sercu mym
Tylko Ty sam zamieszkaj w nim
Dopomóż mi w godzinie złej
Wytrwać w miłości Jezu Twej

14 maja podczas Mszy Świętej o godz. 11:00 uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu i Szkoły Podstawowej w Rupniowie przyjęli po raz pierwszy w Komunii Świętej Pana Jezusa.