Ogłoszenia duszpasterskie 23.04.2023

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

III Niedziela Wielkanocna – 23.04.2023

1. III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna; rozpoczęcie Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego; Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Dzisiaj składka inwestycyjno gospodarcza, którą pragniemy systematycznie zasilać konto parafialne na czekające nas wydatki. Prosimy wszystkich Parafian o zwiększoną składkę na tacę.

2. W liturgii tygodnia:

– poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz., głównego patrona Polski;

– wtorek – święto św. Marka ewangelisty;

– środa – w kościele nowenna do MB NP. o godz. 18.00 i Msza św.; w kaplicy w Rupniowie o godz.17.00; na nabożeństwo i Mszę św. o godz. 18.00, a następnie spotkanie formacyjne na plebanii zapraszamy członków POC;

– czwartek – w kaplicy w Starym Rybiu o godz. 17.00 nowenna do MB NP i Msza św.;

– piątek –  w kościele o godz. 18.00 modlitwy do Miłosierdzia Bożego i Msza św.; na nabożeństwo i spotkanie przed rocznicą I Komunii św. zapraszamy dzieci klas czwartych wraz z rodzicami;

– sobota –  święto św. Katarzyny ze Sieny, dziew. i dok. Kościoła, patronki Europy; Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Msza św. w porządku niedzielnym o godz. 17.00.

IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza; Światowy Dzień Modlitw o Powołania; rozpoczyna się tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele; Msze świętew kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Składka przeznaczona jest na WSD w Tarnowie; w kaplicy w Starym Rybiu pozostaje na cele kaplicy. Zapraszamy na bardzo ważne zebrania formacyjno informacyjne, które odbędą się na plebanii: Parafialnej Rady Gospodarczej o godz. 15.00 i Parafialnej Rady Duszpasterskiej o godz. 17.00. Państwa Radnych serdecznie prosimy o obecność;

3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu Państwu z Nowego Rybia, rejon: od Józefa, Piotra, Kazimierza Myszków do Romana Wąsowicza. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy serdecznie Państwa z Nowego Rybia rejon: od Czesława Smotra, Kazimierza Pączka do Polikarpa Piechnika. Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z rejonu Krzyżowa: Kuzak nr 90; Szpak nr 195; Sojka nr 134; Furtak nr 17. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Krzyżowa: Opach nr 337; Łazar nr 434; Musiał, Pachowicz nr 150;Klimek nr 383.

4. Inne informacje:                                   

– Zapowiedzi przedmałżeńskie: zap.I: – państwo Mirosław Górszczyk, parafia Słopnice i Ewelina Józefa Pytko, parafia Nowe Rybie;

zap.I: – państwo Michał Rafał Matras, parafia Laskowa i Małgorzata Maria Ptaszek, parafia Nowe Rybie. Narzeczonych polecamy Panu Bogu w naszej modlitwie;

– ks. Sebastian zaprasza w sobotę na spotkania formacyjne: o godz. 9.00 – ministranci z Rupniowa (spotkanie w kaplicy); o godz. 10.00 – DSM, na plebanii;

– odnośnie sakramentu chrztu św. udzielanego dzieciom w naszej parafii przypominamy, że sakrament ten ma wymiar wspólnotowy, nie jest i nigdy w historii Kościoła nie był prywatną sprawą danej rodziny. Wszelkie tłumaczenia o własnym księdzu z rodziny, gościach, rezerwowanych salach, itp., nie mogą być brane pod uwagę. Wyjątkiem jest tylko choroba dziecka. Wydarzenie o charakterze sakralnym planujemy wcześniej dostosowując je do duszpastersko liturgicznego harmonogramu parafii. Sakramentu chrztu św. po uprzedniej, obowiązkowej przedchrzcielnej katechezie udzielamy w naszym kościele w trakcie Mszy św. w każdą niedzielę o wybranej godzinie lub w sobotę na Mszy św. w porządku niedzielnym o godz. 17.00. Po raz kolejny prosimy wszystkich parafian o dostosowanie się do obowiązujących norm;

– prosimy, aby przy zgłaszaniu się do kancelarii w sprawach dotyczących pogrzebu czy prac remontowych przy nagrobkach lub grobowcach zainteresowana osoba znała ID danej mogiły /sektor i nr grobu/. Korzystamy w tym celu z ewidencji cmentarza: Cmentarz parafialny w Nowym Rybiu – Mogily.pl ;

– p. Janusz Natanek, grabarz firmy „Lilia” Marka Patality, prosi zainteresowanych o posprzątanie pomiędzy grobami ponieważ w tych dniach odbędzie się koszenie trawy na cmentarzu, a alejki są już opryskane; jeśli ktoś sobie nie życzy, aby takie koszenie odbyło się wokół należącego do niego grobu uprasza się o kontakt z grabarzem;

– informujemy, że za dwa tygodnie zmianie ulegnie dotychczasowy adres parafialnej strony internetowej; na obecnej można znaleźć nowy adres naszej strony: www.parafianowerybie.pl ; nowa strona przez jakiś czas będzie jeszcze w budowie;

– pan Paweł Cieślik, firma Turystyka, prosi o ogłoszenie, że organizowany jest wyjazd w dniu 3 maja, na uroczystość MB Królowej Polski, do Częstochowy. Zapisy do 1 maja w Turystyce Cieślik, pod nr tel. 665 980 954 lub 663 763 068.