Odwiedziny duszpasterskie 15.01 – 20.01

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

Poniedziałek, 15.01.:
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Kaletówka /od Kołodziej nr 50 do końca rejonu/
– od godz. 14.00 – Piekiełko, całość /od Kapturkiewicz do Kołodziej/
– od godz. 15.00 – Rupniów Gałęźna, Wspólniki, Wygrana /od Woźniak nr 419 do Bubula nr 53/

Wtorek, 16.01.:
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Jaszczurówka /od Sobczyk, Pach nr 186 do Piechnik nr 137/
– od godz. 14.00 Nowe Rybie, Jurkówka, Marna Wieś /od Jurek, Nowe Rybie 13 do Dudzic, Rupniów 387/
– od godz. 15.00 – Rupniów Potok / od Korba nr 149 do Duda, Prędki nr 12/

Środa, 17.01:
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Jaszczurówka /od Bojanowski nr 99 do Sewielski nr 111/
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie – Marna Wieś /od Kępa, nr 9 do Smoter, nr 14/
– od godz. 15.00 – Rupniów Potok /od Kita nr 202 do Dutka, Górka nr 66/

Czwartek, 18.01:
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie – Stary Folwark, Burdelówka /od Pach nr 178 do Korta nr 126/
– od godz 14.00 – Nowe Rybie – Pazdanówka /od Stanisławczyk, nr 47 do Kulig nr 216/ (z przerwą na Mszę św. o 17.00 w Starym Rybiu)
od godz. 15.00 – Rupniów Szklana  /od Chochół nr 426 do Moskal nr 287/

Piątek, 19.01:
– od godz. 14.00 – Nowe Rybie – Stary Folwark, Burdelówka /od Lizak nr 43 do Malec nr 171/
– od godz. 14.30 – Nowe Rybie – Pazdanówka /od Leśniak nr 84 do Cieślik nr 91/
– od godz. 14.00 – Rupniów Szklana  /od Kaletka nr 433 do Ślusarczyk nr 98/

Sobota, 20.01:
– od godz. 9.30 –  Nowe Rybie – Stary Folwark, Burdelówka  /od Kruczek, Czech nr 149 do Kulig nr 225
– od godz. 9.00 – Rupniów Bednarki  /od Cabała nr 174 do Ślimak nr 168 /