Odwiedziny duszpasterskie – kolęda (8.01 – 13.01.2024)

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

Poniedziałek, 08.01.:

 1. od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Pod Ogrody /od Gurgul do Kaczmarczyk, całość/
 2. od godz. 14.00 – Kisielówka, cz. 1 /od Smoroński, Rupniów 395 do Woźniak,  Kisielówka 62/
 3. od godz. 15.00 – Rupniów Krzyżowa /od Pach (Rupniów 241) do Łazar (Rupniów 434)/

Wtorek, 09.01.:

 1. od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Domy koło kościoła /od Pietroń, Janczyk nr 162 do Przechrzta nr 150/
 2. od godz. 14.00 – Kisielówka, cz. 2 /od Kita,  Kisielówka 13 do Duplak, Kisielówka 34/
 3. od godz. 15.00 – Rupniów Krzyżowa /od Fryz (Rupniów 81) do Szelec (Rupniów 356)/

Środa, 10.01.:

 1. od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Domy koło kościoła /od Przechrzta nr 227 do Kwiatkowski nr 134/
 2. od godz. 14.00 – Stare Rybie, Dzielec, całość,/od Sara, Bieniek (nr 10) do Bałdo (nr 55)/
 3. od godz. 13.30 – Rupniów Centrum od góry /od Dudek (Rupniów 403) do Bubula (Rupniów 130)/ – z przerwą na Mszę o 17.00

Czwartek, 11.01.:

 1. od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Folwark, Kaletówka /od Wąsowicz, Kowalski nr 41 do Cegielski nr 32
 2. od godz. 14.00 – Stare Rybie, Centrum cz. 1 /od Wilkoszewski (nr 128) do Kaczmarczyk (nr 42)/
 3. od godz. 15.00 – Rupniów Gałęźna, Wspólniki, Wygrana /od Żurek (Rupniów 412) do Kita (Rupniów 153)/

Piątek, 12.01.:

 1. od godz. 14.00 – Nowe Rybie, Domy koło kościoła /od Adamczyk nr 183 do Cichoń nr 30/
 2. od godz. 14.30 – Stare Rybie, Centrum cz. 2, /od Kaja (nr 16) do Widomski (nr 20)/
 3. od godz. 13.30 – Szklana Centrum /w kierunku kaplicy/ /od Wojsław (Rupniów 22) do Halota (Rupniów 20)/

Sobota, 13.01.:

 1. od godz. 9.30 – Nowe Rybie, Podkostrze /od Pędzik do Szczygieł, całość/
 2. od godz. 9.00 – Stare Rybie, Podgórze, całość /od Sędzik do Sendo/
 3. od godz. 9.00 – Bednarki /od Rojek, Sojka (Rupniów 75) do Mroczek (Rupniów 147)/