Życzenia Bożonarodzeniowe

Opublikowane przez Ks. Sebastian w dniu

„Stał się cud wielki – na ziemię zstąpił Pan Wszechrzeczy. Bóg stał się człowiekiem – Odwieczny stał się dzieckiem. Pan zrównał się ze sługami – ukorzył się Syn królewski. Najwyższy się uniżył – narodził się w naszej naturze. To, co było jej obce, wziął dla nas na siebie. Któż nie zauważy cudu w tym, że Bóg zstąpił na ziemię? Kogóż nie ogarnie podziw na widok, że Pan aniołów się naro­dził? Nie dociekaj, lecz wierz, iż tak jest prawdziwie!” (Efrem Syryjczyk)

Słowo stało się ciałem…”


Drodzy Parafianie i sympatycy!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, aby nowonarodzony Jezus stał się stałym mieszkańcem Waszych serc i domów. Niech przyniesie wrażliwość, czułość i wzruszenie do Waszych serc. Odkrywajcie nieustannie jacy jesteście piękni w Jego oczach.
Niech Nowy Rok będzie dla Was pełen NADZIEI i MIŁOŚCI oraz POKOJU!

Z darem modlitwy przy Bożonarodzeniowym żłóbku

Duszpasterze