Uroczystość tytułu kaplicy w Starym Rybiu

Jak każdego roku w niedzielę po wspomnieniu Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia w Starym Rybiu obchodziliśmy uroczystość tytułu kaplicy.

Uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Ks. Piotr Mucha, nasz rodak pracujący w Otwocku.

„Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; […]
Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.

 

Fot. J. Kucza

WordPress PopUp Plugin