Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Zwykłą

Opublikowane przez Ks. Jerzy Kulpa w dniu

III Niedziela Zwykła 

21.01.2024

1. Niedziela Niedziela Słowa Bożego; Dzień Babci; Msze św.: w kościele parafialnym o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00. W kaplicach: w Starym Rybiu o godz. 10.00, w Rupniowie o godz. 9.00 i 14.30. Taca w całej parafii przeznaczona jest na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów parafialnych /kościół, cmentarz, plebania, obie kaplice i OC wiernych – około 4 tys. zł/ oraz podatków gruntowych /około 2 tys. zł/. Bardzo prosimy Parafian o zwiększone ofiary na ten cel.

2. W liturgii tygodnia:

środa – wspom. św. Franciszka Salezego, bpa i dok. Kośc.; w kościele o godz. 18.00 nowenna do Matki Bożej NP. z błaganiem o wolność, suwerenność, praworządność i zgodę narodową dla  naszej Ojczyzny oraz Łaskę pokoju na świecie, a następnie Msza św.; a w kaplicy w Rupniowie o godz. 17.00;

czwartek – święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła; w kaplicy w Starym Rybiu nowenna do Matki Bożej NP. i Msza św. o godz. 17.00. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przypada 10 rocz. święceń biskupich bpa pomocniczego Stanisława Salaterskiego – polecajmy jego osobę Panu Bogu w naszej modlitwie;

– piątek – wspom. św. Tymoteusza i Tytusa, bpów; Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce; o godz. 18.00 modlitwy do Miłosierdzia Bożego z wołaniem o wolność, suwerenność, praworządność i zgodę narodową dla  naszej Ojczyzny oraz Łaskę pokoju na świecie, następnie Msza św.;

sobota – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu; o godz. 17.00 Msza św. w porządku niedzielnym.

  niedziela – Światowy Dzień Chorych na Trąd; Msze św.: w kościele parafialnym o godz. 7.00, 8.45, 11.00  i 16.00.  W kaplicach: w Starym Rybiu o godz. 10.00, w Rupniowie o godz. 9.00 i 14.30. Taca w kaplicy w Starym Rybiu pozostaje na utrzymanie kaplicy.

3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu Państwu z Rupniowa, rejon: od Tomasza Białonia do Andrzeja Juszczaka. O posprzątanie kościoła w przyszłą sobotę prosimy Państwa z Rupniowa, rejon: od Wacława Sojki do Marka Kuzaka. Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z rejonu Rupniów Bednarki: Pytko nr 33; Ślimak nr 168; Juszczak nr 32; Kokoszka nr 31. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Bednarki: Nowak nr 272; Zapała, Jasica nr 93; Nowak 42; Zając nr 428.

4. Inne informacje:

z racji bardzo trudnego  i niebezpiecznego czasu dla Polski, naszego narodu i świata włączamy do wspólnotowej modlitwy w naszej parafii Mszę św. błagalną o wolność, suwerenność, praworządność i zgodę narodową dla  naszej Ojczyzny oraz Łaskę pokoju na świecie, w każdą niedzielę o godz. 11.00, a także wołanie modlitewne w tej arcyważnej intencji w ramach nowenny nieustającej do Matki Bożej /we środy/ i w modlitwach do Miłosierdzia Bożego /w piątki/; zapraszamy Wszystkich do modlitwy;

w sobotę ks. Sebastian zaprasza na spotkania formacyjne: o godz. 9.00 Ministranci z Rupniowa i o godz. 10.00 Lektorzy;

Grupa kolędnicza NOWOLECIĘTA z SP w Nowym Rybiu zaprasza na krótki występ w niedzielę 28.01. po Mszach Świętych: w Rupniowie po 9.00; w Starym Rybiu po 10.00; w Nowym Rybiu po 11.00; serdecznie zapraszamy;

dzisiaj i w przyszłą niedzielę 28.01. w kościele w Skrzydlnej, o godz. 17.00, odbędzie się misterium jasełkowe w kluczu tajemnic radosnych różańca św. Na przedstawienie zapraszają duszpasterze parafii;

do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej odszedł w minionym tygodniu + Stanisław Dudzik, ze Starego Rybia. Módlmy się w jego intencji: „Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”.