Ogłoszenia duszpasterskie na XXX Niedzielę Zwykłą

Opublikowane przez Ks. Jerzy Kulpa w dniu

XXX Niedziela Zwykła   

29.10.2023

1. NiedzielaMsze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Składka na tacę przeznaczona jest na budujące się kościoły w diecezji tarnowskiej; w kaplicy w Starym Rybiu pozostaje na jej utrzymanie.

2. W liturgii tygodnia: 

Październikowa modlitwa różańcowa jeszcze do wtorku w naszym kościele i obu kaplicach; zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Zapraszamy do skorzystania w naszym kościele i kaplicach z sakramentu pokuty szczególnie z racji dni modlitw za dusze w czyśćcu cierpiące, ale i także nadchodzącego pierwszego piątku miesiąca:

– w poniedziałek – spowiedź św. w obu kaplicach od godz. 16.00 do 17.00, a następnie różaniec i Msza św.;

– we wtorek – spowiedź św. w kościele od godz. 16.00 do 18.00, a następnie różaniec i Msza św. Z tej racji, że kapłani będą zajęci spowiedzią św., prosimy, aby różaniec w obu kaplicach odprawili sami wierni o godz. 17.30, a Msze św. będą tam odprawione o godz. 18.00;

środa – Uroczystość Wszystkich Świętych; Msze świętew kościele parafialnym: do południa o godz. 7.00, 8.45 i 11.00. O godz. 13.30  wyruszy z kościoła procesja na cmentarz, z modlitwą różańcową przy pięciu stacjach; bezpośrednio po tym nabożeństwie będzie sprawowana na cmentarzu parafialnym Msza św., jeśli będą właściwe warunki pogodowe. Ostatnia w tym dniu Msza św. odprawiona zostanie o godz. 16.00. W kaplicach: w Rupniowie – o godz. 9.00; w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Tradycyjnie w całej diecezji, a więc i w naszej parafii na cmentarzu parafialnym będzie prowadzona kwesta do puszek na rzecz WSD w Tarnowie. Zbiórkę przeprowadzą lektorzy i panie z POC. Bóg zapłać za podjęty trud. Jednostki OSP w Nowym Rybiu i Rupniowie prosimy serdecznie o pokierowanie ruchem wokół cmentarza i kościoła.                                                                                                                                                                                                                     Odpusty za zmarłych: wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust dla duszy w czyśćcu cierpiącej (zwykłe warunki). Odpust ten od 1 do 8 listopada jest zupełny, a w pozostałe dni w roku cząstkowy; dla jednej duszy w ciągu dnia. Wierni, którzy w Dzień Zaduszny odwiedzą kościół w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią: Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami ( stan łaski uśw., Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św., np. Ojcze nasz, Zdrowaś Mario lub inna; dodatkowo wymagane jest wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego);

czwartekWspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych /Dzień Zaduszny/; Msze św.: w kościele o godz. 7.00, 9.00  i 11.00, a wieczorem o godz. 18.00 różaniec z wypominkami za zmarłych i Msza św. W obu kaplicach o godz. 16.30 różaniec z wypominkami za zmarłych i Msza św. Podczas nabożeństw świeci się paschał, umieszczając go obok ołtarza. Na wszystkich Mszach św. w kościele i kaplicach, w tym dniu, zbierana będzie składka na tacę jako dalszy ciąg zbiórki na rzecz WSD w Tarnowie. W kaplicy w Rupniowie możliwość spowiedzi św. przed I Piątkiem miesiąca od godz. 16.00 do 16.30;

Różaniec za zmarłych z wypominkami codziennie w kościele o godz. 18.00, w obu kaplicach o godz. 16.30, a następnie Msze św.

piątekpierwszy piątek miesiąca; w kościele spowiedź św. rano pół godziny przed Mszą św. o godz. 7.00, a po południu od godz. 17.15 do 18.00, następnie różaniec z wypominkami i Msza św. W obu kaplicach różaniec z wypominkami i Msze św. o godz.16.30. W ciągu dnia kapłani odwiedzą chorych; zbiórka na tacę przeznaczona jest w tym dniu na misje;

sobotapierwsza sobota miesiąca; wspom. św. Karola Boromeusza, bpa; po Mszach św. o godz. 7.00 w kościele i obu kaplicach różaniec św. wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP; o godz. 16.30 w kościele różaniec z wypominkami i Msza św. w porządku niedzielnym;                                                                    

niedzielapierwsza niedziela miesiąca; Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i 16.00; nabożeństwo różańcowe z wypominkami o godz. 15.30; w kaplicy w Rupniowie o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Składka na tacę przeznaczona jest na cele diecezjalne; w kaplicy w Rupniowie na dalszy ciąg prowadzonych prac i jej utrzymanie.

3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu Państwu z Rupniowa, rejon: od Władysława Łużnego do Stanisława Nowaka, Płockich. O posprzątanie kościoła w przyszłą sobotę prosimy Państwa z Rupniowa, rejon: od Danuty Sułkowskiej do Marii Sowa. Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. II: Mroczek nr 161; Kulig nr 185; Pogorzelski nr 44. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Rupniów Potok: Korba nr 149; Wilczek nr 158; Świerczyński nr 289; Przechrzta nr 57.

4. Inne informacje: 

– w sobotę Ks. Sebastian  zaprasza na spotkania formacyjne: o godz. 9.00 ministranci z Nowego Rybia, o godz. 11.00 DSM;