Intencje mszalne od 16.10. do 22.10.2023 r.

Opublikowane przez Ks. Jerzy Kulpa w dniu

Intencje Mszalne /16.10.2023 r.22.10.2023 r./

  1. Poniedziałek – 16.10.2023 r.

700 –/x.Prob./ –  + Genowefa Wąsowicz, od Marii i Stanisława Banach

***+ Genowefa Wąsowicz, od Doroty i Stanisława Golonka z rodziną /poza parafią/

1800 –/x.P./ –  + Anna i Leon Juszczak i dziadkowie, od córki Marii

     1630 Rupniów:/x.K./–  dziękcz. błag. w rocz. ur. Julii i Dawida, z podz. za łaski,

z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej

    1630St. Rybie:/x.P./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

 

  1. Wtorek – 17.10.23 r.

     700 –/x.P./ –  + Maria Kruczek, od Teresy i Piotra Kaja

***+ Maria Kruczek, od Haliny Waktor /poza parafią/

–/x.Kan./ –  + Stefan Kita, od Agaty i Wojciecha Górka

***+ Stefan Kita, od Jerzego i Stanisława Kita /poza parafią/

     1800 –/x.K./ –  dziękcz. błag. w 10 rocz. ślubu Kamili i Pawła, z podz. za łaski,

prośbą o błog. Boże, zdrowie  i opiekę Matki Bożej, Królowej Rodzin,

      1630 Rupniów:/x.K./–  + Genowefa Wąsowicz, od Doroty i Stanisława Golonka

z rodziną

***+ Genowefa Wąsowicz, od Joanny i Artura Golonka z rodziną /poza parafią/

     1630St. Rybie:/x.Prob./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

 

  1. Środa – 18.10.23 r.

700 –/x.Prob./ –  + Maria Kruczek, od Elżbiety i Jana Nowak z rodziną

***+ Maria Kruczek, od Marii Tabak /poza parafią/

–/x.Kan./ –  + Stefan Kita, od Małgorzaty i Piotra Oleksy

***+ Stefan Kita, od Justyny i Andrzeja Kita /poza parafią/

     1800 –/x.Prob./ –  + Władysława Mazur, w 30 dzień po śmierci, od córki Zofii

      1630 Rupniów:/x.K./–  dziękcz. błag. z okazji imienin dla ks. Łukasza Kicki, z prośbą

o błog. Boże i opiekę Matki Bożej, od mieszkańców Rupniowa

     1630St. Rybie:/x.P./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

 

  1. Czwartek – 19.10.23 r.

    700 –/x.K./ –  + Stefan Kita, od Józefy i Stanisława Pachowicz

***+ Stefan Kita, od Anny i Grzegorza Smorońskich z dziećmi /poza parafią/

–/x.Kan./ –  + Stefan Kita, od Heleny i Adama Kita

***+ Stefan Kita, od Ireny Woźniak /poza parafią/

   1800 –/x.P./ –  + Maria Kruczek, od chrześniaka Marka z rodziną

***+ Maria Kruczek, od Józefy i Zbigniewa Król /poza parafią/

     1630 Rupniów:/x.Prob./–  + Genowefa Wąsowicz, od Joanny i Artura Golonka

z rodziną

***+ Genowefa Wąsowicz, od Andrzeja Wieczorka z rodziną /poza parafią/

     1630St. Rybie:/x.P./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

 

  1. Piątek – 20.10.23 r.

     700 –/x.Prob./ –  + Stefan Kita, od Zofii i Stanisława Ślusarczyk

***+ Stefan Kita, od Stanisława Trzupek /poza parafią/

–/x.Kan./ –  + Genowefa Wąsowicz, od Gabrieli i Mateusza Nowak z dziećmi

***+ Genowefa Wąsowicz, od Danuty i Stanisława Zielińskich /poza parafią/

     1800 –/x.K./ –  + Stefania i Wojciech Przechrzta; synowie, od Janiny Pawlińskiej

      1630 Rupniów:/x.K./–  + Genowefa i Kazimierz Kaczmarczyk, w 6 rocz. śm.,

od siostry Anny z rodziną

      1630St. Rybie:/x.P./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

 

  1. Sobota – 21.10.23 r.

     700 –/x.Prob./ –  + Stefan Kita, od chrześnicy Anny Krzysztofiak z rodziną

***+ Stefan Kita, od chrześnicy Anny Krzysztofiak z rodziną /poza parafią/

–/x.Kan./ –  + Maria Kruczek, od Władysławy Dudek z synem Adamem

***+ Maria Kruczek, od Kazimiery i Wojciecha Dudek /poza parafią/

      700 Rupniów:/x.K./–  + Genowefa Wąsowicz, od Pauliny i Mirosława Węgrzynowicz

z dziećmi

***+ Genowefa Wąsowicz, od Anny i Sławomira Staszak /poza parafią/

      700St. Rybie:/x.P./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

  1700 –/x.K./ –  pro populo

 

  1. Niedziela – 22.10.2023 r.

700 –/x.Kan./ –  + Zofia i Jan Wojcieszak, od córki z rodziną

845 –/x.P./ –  dziękcz. błag.  z okazji imienin Tomasza i w 26 rocz. jego urodzin,

z podz. za łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej,

od rodziców

     1100 –/x.P./ –  + Maria Kapitan, od syna Mateusza z rodziną

     1600 –/x.Prob./ –  + Stanisława Kaczmarczyk /greg./

900 Rupniów:/x.K./–  dziękcz. błag. w 60 rocz. ur. Janusza, z podz. za łaski, z prośbą

o błog. Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej, od mamy i rodzeństwa

     1430 Rupniów:/x.K./–  dziękcz. błag. w 45 rocz. ślubu Stanisławy i Józefa, z podz.

za łaski, prośbą o błog. Boże, zdrowie  i opiekę Matki Bożej,

Królowej Rodzin, od dzieci z rodzinami

     1000St. Rybie:/x.Prob./–  + Bronisława, Maria i Antoni Kucza