Ogłoszenia duszpasterskie – 10.09.2023

Opublikowane przez Ks. Jerzy Kulpa w dniu

1. XXIII Niedziela Zwykła – W Polsce rozpoczyna się XIII Tydzień Wychowania i trwać będą kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i o 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Taca w kaplicy w Rupniowie pozostaje na prowadzone tam prace. Po Mszach św. dopołudniowych zmiana tajemnic dla Róż Żywego Różańca św. Na godz. 17.00, na plebanię prosimy na spotkanie Zarządów obu kaplic, z Rupniowa i ze Starego Rybia, z kapłanami naszej parafii; zapraszamy także Państwa Radnych z obu miejscowości.

2. W liturgii tygodnia: 

wtorek – zapraszamy uczniów klas VIII SP w Nowym Rybiu i Rupniowie wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 18.00, a po niej na spotkanie w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Nabożeństwo i spotkanie poprowadzi ks. Krzysztof;

środa – wspom. św. Jana Chryzostoma, bpa i dok. Kośc.; z racji 13 dnia miesiąca zapraszamy do kościoła na godz. 18.00 wszystkich czcicieli Matki Bożej na nowennę do MB NP i Mszę św. z homilią o tajemnicy fatimskiego Orędzia Maryi; po Mszy św. Różaniec św. z tzw. procesją fatimską. W kaplicy w Rupniowie nabożeństwo o godz. 17.00;

czwartek – święto Podwyższenia Krzyż świętego; w kościele o godz. 17.30 nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Msza św.; na nabożeństwo prosimy dzieci klas III SP z Nowego Rybia i Rupniowa wraz z rodzicami, a następnie na spotkanie organizacyjne rozpoczynające przygotowanie do I Komunii św.; nabożeństwo i spotkanie poprowadzi ks. Sebastian. W kaplicy w Starym Rybiu nowenna do MB NP i Msza św. o godz. 17.00;

piątek – wspom. NMP Bolesnej; ks. Krzysztof serdecznie zaprasza w tym dniu na Mszę św. o godz. 18.00 młodzież naszej parafii, od siódmej klasy wzwyż, chętną do włączenia się w działalność parafialnej grupy młodzieżowej; po nabożeństwie dalszy ciąg spotkania na plebanii;

sobota – wspom. św. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, męcz.; w kościele od godz. 15.00 do 17.00 możliwość skorzystania z sakramentu pokuty przed Odpustem parafialnym; o godz. 17.00 Msza św. w porządku niedzielnym;

NiedzielaUroczystość Odpustowa ku czci Znalezienia Krzyża świętego; Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu; Msze święte: w kościele parafialnym – o godz. 7.00, 8.45, 11.00 i o 16.00; w kaplicy w Rupniowie – o godz. 9.00 i 14.30; w kaplicy w Starym Rybiu – o godz. 10.00. Kazania wygłosi i Sumę odpustową odprawi ks. prałat Jan Panek, proboszcz parafii Olesno. W związku z odpustem w naszej parafii prosimy serdecznie członków OSP z Nowego Rybia i Rupniowa o uświetnienie swym udziałem sumy odpustowej i procesji eucharystycznej. Do udziału w procesji zapraszamy dzieci sypiące kwiaty pod opieką rodziców, LSO, DSM, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Rupniowa. Prosimy bardzo o wcześniejsze przygotowanie i podjęcie baldachimu, chorągwi i feretronów. Przed kościołem i kaplicami odbędzie się zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.

3. Dziękujemy za sprzątanie naszej parafialnej świątyni w minionym tygodniu  Państwu z Kisielówki, od: Jana Smotra do Ryszarda Kity, Oleksych i Wojciecha Górki. O posprzątanie i dekorację kościoła w przyszłą sobotę przed odpustową uroczystością prosimy serdecznie Państwa z dwóch rejonów: od Dariusza Cabały do Jana Garcarza i Krzysztofa Pączka oraz Ksielówka domy na roli, od Marii Smoter, Szczepana Smoter do Kazimierza Zapały. Za sprzątanie kaplicy w Rupniowie dziękujemy Państwu z  rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. I: Koza nr 111; Mysza nr 371; Franczak nr 330; Opiela nr 431. O posprzątanie w przyszłą sobotę prosimy Państwa z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. I: Stach nr 314; Nowak nr 232; Dudziak nr 170 i z rejonu Franciszkańskie Pańskie cz. II: Wieczorek nr 423.

4. Inne informacje:

– w tym tygodniu, 15 września, rozpoczyna się w Limanowej Wielki Odpust ku czci MB Bolesnej; szczegóły na plakatach w gablotach ogłoszeń;

– do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej odszedł w minionym tygodniu + Jan Zapała, z Rupniowa. W jego intencji módlmy się: wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.